วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2023
Home » About Me

About Me

Overview

ชื่อ-สกุล นายชนินทร์ แสนสิงห์ชัย
Fullname Chanin Sansingchai
Codename Phonecyber ‘Hack (PCx) ฟซบ.
ชื่อเล่น โฟน
เกิด วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2537
พูด ภาษากลาง / ภาษาเหนือ (กำเมือง)

Smart Science #4 – นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี รุ่นที่ 4 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

DYC ’54 – ตำแหน่งกิจกรรม คณะสีเขียวดาราดิเรก คณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2554 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

หละปูน ’56 – เฮดฝ่ายเอกสาร ชมรมนักศึกษาจังหวัดลำพูน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัส 56

ผู้ก่อตั้ง/แอดมินเพจนักเรียนจักรคำคณาทร รุ่นที่ 1

ประธานเมเจอร์ ISNE GEAR 44

 

 

 

Entaneer Gear 44 – เกียร์อัศวิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 44 รหัส 56

ประธานรุ่น ISNE #1 – ประธานนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย (Information Systems & Network Engineering) รุ่นที่ 1

Education

พ.ศ. 2542-2549
อนุบาล 1-2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้

พ.ศ. 2550-2552
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

พ.ศ. 2553-2555
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย หลักสูตรสองภาษา
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Bachelor of Engineering in Information Systems and Network Engineering

Technical Info

Programming: C, C++, C#, Java, Python, HTML, CSS, JavaScript, PHP, SQL, JSP, ASP, etc.
Databases: MySQL and Oracle.
Related skill sets: Software Engineering, Computer Networks, Linux Commands, etc. Android applications development with Android Studio. CMS experiences with WordPress and Joomla!

Experiences

 1. I have my own site since 2010 http://www.phonecyber.net
 2. Discuzthai Translation Team “ปฐมกาล Discuz X
  – Discuz x demo th1.0
  – DiscuzX Beta 1.0
  – Discuz X1 Full
 3. Assistant Webmaster http://www.notecyber.com
 4. Assistant Webmaster http://www.tonklawatpho.com
 5. Assistant Webmaster http://www.watphobanpin.com
 6. Webmaster of Chak Kham Khanathon School, Lamphun (CKK) http://www.chakkham.ac.th
 7. Webmaster of Science Department, CKK http://www.chakkham.ac.th/~scie
 8. Webmaster of Office of General Administration, CKK http://www.chakkham.ac.th/~ger-adm
 9. Webmaster of Pasak Subdistrict Administrative Organization http://www.pahsak.go.th
 10. Webmaster of NHSO, Pasak Subdistrict Administrative Organization http://nhso.phonecyber.net
 11. Administrator of CKK’s Facebook Page “นักเรียนจักรคำคณาทร
 12. Participated in making website competition with HTML in “Digital Learning Contest 3” program.
 13. Won “World Robot Olympiad 2011” in Northern Thailand – a representative attending the event at Abu Dhabi.
 14. Won the making website competition with CMS – a representative of Lamphun.
 15. Assistant Trainer “Creating a website using Joomla! CMS” with Kru Montree (OBEC’s webmaster).
 16. Assistant DBA of CKK-MIS http://www.chakkham.info
 17. Assistant Network Monitor Operator at Chak Kham Khanathon School, Lamphun.
 18. Staff “Barcamp Chiang Mai 6”.
 19. Staff “ACMICPC Thailand Northern Programming Contest 2013”.
 20. Participated in “ACMICPC Thailand Northern Programming Contest 2014”.
 21. Staff (Judge/Administrator) “iCode Programming Contest 2015”.
 22. Staff (Judge/Administrator) “ACMICPC Thailand Northern Programming Contest 2015”.
 23. 2-month internship at Network Operation Center (NOC), Movaci Technology.
 24. Tutor for reviewing materials on major courses to 1st, 2nd, and 3rd-year ISNE students every semester.
 25. Teacher Assistant (TA) on the C++ Lab, 269105 – ISNE Laboratory I, in semester 2/2015.
 26. 2-month internship as Information Security Engineer at DATAFARM Co.,LTD.